PRIVACYBELEID
PRIVACYBELEID

TONE Muziekles hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich aan de regels van de privacywet. Dat betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat we er zorgvuldig mee omgaan.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Bij het inschrijven voor muzieklessen is het noodzakelijk dat u enkele persoonsgegevens verstrekt. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u zijn achtergelaten. Met behulp van deze gegevens kunnen we u optimaal van dienst zijn.

De verwerkte persoonsgegevens zijn: voor-en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, IBAN-nummer, geboortedatum, geslacht en deelname aan de lessen. Voor samenwerkingspartners/ZZP-ers komen daar nog bij: BSNnummer, kopie identiteitsbewijs, website en VOG.

Doel van de informatieverzameling
Met de verzamelde gegevens kunnen wij het contact en de relatie met onze leerlingen en docenten onderhouden. Daarnaast helpt het ons onze dienstverlening beter af te stemmen op de behoefte van onze relaties en kunnen wij voldoen aan de wettelijke (fiscale) bewaarplicht en andere juridische en regelgevende verplichtingen. Met foto- en filmmateriaal kunnen wij ons publiek informeren en TONE Muziekles onder de aandacht brengen.

Hoe lang TONE Muziekles gegevens bewaart
TONE Muziekles bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld, behalve zoals anderszins wettelijk is vereist.

Delen met anderen
TONE Muziekles verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Films/foto’s
TONE Muziekles kan tijdens lessen, optredens en andere activiteiten foto’s of films maken. Deze foto’s/films kunnen gebruikt worden voor informatieve en promotionele doeleinden. Indien u vooraf schriftelijk bezwaar maakt tegen het maken en/of gebruiken van foto- of filmmateriaal waar u op staat, kunnen en zullen wij hier rekening mee houden.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van TONE Muziekles worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. TONE Muziekles gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
TONE Muziekles maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van TONE Muziekles bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan TONE Muziekles te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. TONE Muziekles heeft hier geen invloed op. TONE Muziekles heeft Google geen toestemming gegeven om via TONE Muziekles verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: TONE Muziekles zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
TONE Muziekles neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TONE Muziekles verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met TONE Muziekles op via of: Van der Steenstraat 5 te Meijel.

De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de verwerking van persoonlijke gegevens.

TONE MUZIEKLES

Tone muziekles biedt jou een kwalitatief hoogstaande muziekopleiding vanuit de locatie Meijel.

Leer een instrument bespelen en ontwikkel je muzikale talent met hulp van onze professionele docenten.

Tone Muziekles
TONE MUZIEKLES

Tone muziekles biedt jou een kwalitatief hoogstaande muziekopleiding vanuit de locatie Meijel.

Leer een instrument bespelen en ontwikkel je muzikale talent met hulp van onze professionele docenten.

INFORMATIE

Tone Muziekles

© 2024 Tone Muziekles | Webdesign gerealiseerd door Toeliedesign

Save
Cookies voorkeuren
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Als u het gebruik van cookies weigert, kan het zijn dat deze website niet naar behoren functioneert.
Accepteer alles
Weiger alles
Lees meer
Analytics
Hulpmiddelen die worden gebruikt om de gegevens te analyseren en zo de doeltreffendheid van een website te meten en te begrijpen hoe hij werkt.
Google Analytics
Accepteer
Weiger
Unknown
Google Analytics
Accepteer
Weiger