Stichting Tone Muziekles 

 1. Inschrijving vindt plaats door inlevering van een volledig ingevuld (digitaal) inschrijfformulier en geldt voor het hele cursusjaar. Ook de opgave voor kortlopende cursussen of projecten geldt voor de volledige tijdsduur.
 2. Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst, met dien verstande dat her-inschrijvers voorrang hebben op nieuwe cursisten.
 3. De leslokatie is in principe in het gemeenschapshuis. In onderling overleg met docent kan hiervan worden afgeweken.
 4. De muzieklessen worden verzorgd exclusief instrument of lesmateriaal (boeken).
 5. Bij plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele cursusbedrag of lesgeld. Je ontvangt een factuur voor het gehele cursusbedrag. Er zijn drie mogelijkheden:
  • ineens na ontvangst factuur
  • automatische incasso in 3 termijnen
  • automatische incasso in 1 termijn
 6. In het geval van bedenking kan de cursus voor nieuwe cursusten binnen 10 weken geannuleerd worden. Er wordt dan 1 termijn in rekening gebracht. Na deze 10 weken bent u verplicht het hele cursusbedrag te betalen.
 7. Lesgeldrestitutie is alleen mogelijk in bijzondere gevallen: bij langdurige ziekte of verhuizing. Een verzoek hiertoe moet vooraf schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de stichting.
 8. Bij achterstallige betaling kan de cursist niet ingeschreven worden.
 9. Bij wijziging van adres of e-mail adres dient de administratie zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld.
 10. Het kan zijn dat er tijdens activiteiten, cursussen, lessen e.d. foto's worden gemaakt. Deze foto's kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden, voor presentaties e.d. Door het accepteren van de inschrijfvoorwaarden ga je akkoord met het eventueel gebruiken van de foto waar je op staat, tenzij je schriftelijk aangeeft hier bezwaar tegen te maken.