ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN

Stichting Tone Muziekles 

 1. Inschrijving vindt plaats door inlevering van een volledig ingevuld (digitaal) inschrijfformulier en geldt voor het hele cursusjaar. Ook de opgave voor kortlopende cursussen of projecten geldt voor de volledige tijdsduur.
 2. Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst, met dien verstande dat her-inschrijvers voorrang hebben op nieuwe cursisten.
 3. De les-locatie is in principe in het gemeenschapshuis. In onderling overleg met docent kan hiervan worden afgeweken.
 4. De muzieklessen worden verzorgd exclusief instrument of lesmateriaal (boeken).
 5. De muzieklessen zijn opgezet volgens de richtlijnen van het Raamleerplan HaFaBra.
 6. Bij plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele cursusbedrag of lesgeld. De cursist ontvangt een factuur voor het gehele cursusbedrag. Er zijn drie mogelijkheden:
  • ineens na ontvangst factuur
  • automatische incasso in 3 termijnen
  • automatische incasso in 1 termijn
 7. Lesgeldrestitutie is alleen mogelijk in bijzondere gevallen: bij langdurige ziekte of verhuizing. Een verzoek hiertoe moet vooraf schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de stichting.
 8. Bij een tussentijdse opzegging dient nog 9 weken (= ¼ lesjaar) lesgeld te worden doorbetaald Dit komt overeen met de uitwerktijd van een docent( 2 maanden).
 9. Bij achterstallige betaling kan de cursist niet ingeschreven worden.
 10. Bij wijziging van adres of e-mail adres dient de administratie zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld.
 11. Instrumenten kunnen worden gehuurd bij muziekverenigingen.
 12. Het kan zijn dat er tijdens activiteiten, cursussen, lessen e.d. foto's worden gemaakt. Deze foto's kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden, voor presentaties e.d. Door het accepteren van de inschrijfvoorwaarden ga je akkoord met het eventueel gebruiken van de foto waar je op staat, tenzij je schriftelijk aangeeft hier bezwaar tegen te maken.
 13. Bij lessen van 30 minuten (ipv de gangbare 20 minuten ) worden de extra 10 minuten berekend volgens het tarief zonder subsidie.
 14. Afspraak met de Harmonie: slagwerk van de Harmonie mag worden gebruikt voor de lessen in de Binger maar mag niet mee naar huis genomen worden. Huren van slagwerk voor thuisgebruik kan slechts gebeuren op eigen kosten van de leerling.
 15. Voor theorielessen elders wordt na ontvangst van een factuur, maximaal 75 euro vergoed.
TONE MUZIEKLES

Tone muziekles biedt jou een kwalitatief hoogstaande muziekopleiding vanuit de locatie Meijel.

Leer een instrument bespelen en ontwikkel je muzikale talent met hulp van onze professionele docenten.

Tone Muziekles
TONE MUZIEKLES

Tone muziekles biedt jou een kwalitatief hoogstaande muziekopleiding vanuit de locatie Meijel.

Leer een instrument bespelen en ontwikkel je muzikale talent met hulp van onze professionele docenten.

INFORMATIE

Tone Muziekles

© 2024 Tone Muziekles | Webdesign gerealiseerd door Toeliedesign

Save
Cookies voorkeuren
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Als u het gebruik van cookies weigert, kan het zijn dat deze website niet naar behoren functioneert.
Accepteer alles
Weiger alles
Lees meer
Analytics
Hulpmiddelen die worden gebruikt om de gegevens te analyseren en zo de doeltreffendheid van een website te meten en te begrijpen hoe hij werkt.
Google Analytics
Accepteer
Weiger
Unknown
Google Analytics
Accepteer
Weiger