fluit.jpg

Algemene voorwaarden

Stichting Tone Muziekles

 1. Inschrijving vindt plaats door inlevering van een volledig ingevuld (digitaal) inschrijfformulier en geldt voor het hele cursusjaar. Ook de opgave voor kortlopende cursussen of projecten geldt voor de volledige tijdsduur.
 2. Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst, met dien verstande dat her-inschrijvers voorrang hebben op nieuwe cursisten.
 3. De leslokatie is in principe in het gemeenschapshuis. In onderling overleg met docent kan hiervan worden afgeweken.
 4. De muzieklessen worden verzorgd exclusief instrument of lesmateriaal (boeken).
 5. Bij plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele cursusbedrag of lesgeld. Je ontvangt een factuur voor het gehele cursusbedrag. Er zijn drie mogelijkheden:
  • ineens na ontvangst factuur ;
  • automatische incasso in 3 termijnen;
  • automatische incasso in 1 termijn.
 6. In het geval van bedenking kan de cursus voor nieuwe cursisten binnen 10 weken geannuleerd worden. Er wordt dan 1 termijn in rekening gebracht. Na deze 10 weken bent u verplicht het hele cursusbedrag te betalen
 7. Lesgeldrestitutie is alleen mogelijk in bijzondere gevallen: bij langdurige ziekte of verhuizing. Een verzoek hiertoe moet vooraf schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de stichting.
 8. Bij achterstallige betaling kan de cursist niet ingeschreven worden.
 9. Bij wijziging van adres of e-mail adres dient de administratie zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld.
 10. Het kan zijn dat er tijdens activiteiten, cursussen, lessen e.d. foto's worden gemaakt. Deze foto's kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden, voor presentaties e.d. Door het accepteren van de inschrijfvoorwaarden ga je akkoord met het eventueel gebruiken van de foto waar je op staat, tenzij je schriftelijk aangeeft hier bezwaar tegen te maken.
 11. Tone Muziekles neemt gegevens van cursisten op in haar administratie. Deze gegevens worden exclusief gebruikt voor het aanvragen van subsidie bij de gemeente Peel en Maas, gedeelt met de betreffende docent van de leerling en de vereniging die het instrument in bruikleen beschikbaar stelt. Buiten de hiervoor genoemde organisaties worden de gegevens van onze cursisten niet aan derden verstrekt.

Tone Muziekles

 

Contact per e-mail